U wilt graag uw eigen energie opwekken waarbij u de maandelijkse energiekosten beperkt. Natuurlijk is het hierbij interessant om te weten wanneer u de investering in zonnepanelen heeft terugverdient. De terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem kunt u gemakkelijk berekenen met behulp van onderstaande stappen.


De drie stappen die u moet volgen om de terugverdientijd van uw zonnepanelen te berekenen zijn als volgt:

  1. Investering zonnepanelensysteem.
  2. Levensduur zonnepanelensysteem.
  3. Opbrengsten zonnepanelensysteem.


1. Investering zonnepanelensysteem.

Om de terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem te berekenen wordt eerst de investering berekend van uw zonnepanelensysteem. De investering bestaat uit de aanschafkosten van het zonnepanelensysteem en de installatiekosten. Dit zijn de totaalkosten van uw zonnepanelensysteem, alle onderdelen als omvormers etc. worden hierin opgenomen. Het is mogelijk fors op de investering te besparen door zelf de zonnepanelen te installeren.


2. Levensduur zonnepanelensysteem.

Het is belangrijk om de levensduur van het zonnepanelensysteem mee te nemen in de berekening van de terugverdientijd van het zonnepanelensysteem. Zo weet u namelijk wanneer de verschillende onderdelen als zonnepanelen en omvormers vervangen dienen te worden en kunt u deze kosten meenemen in uw berekening. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de verschillende onderdelen van het zonnepanelensysteem over een andere levensduur beschikken. Zonnepanelen gaan namelijk aanzienlijk langer mee dan omvormers, zonnepanelen namelijk gemakkelijk 25 jaar terwijl er voor omvormers op 10 jaar gerekend moet worden.


3. Opbrengsten zonnepanelensysteem.

De opbrengsten van het zonnepanelensysteem bepalen de terugverdientijd, bij een hoge opbrengst is de terugverdientijd aanzienlijk lager. Door de verwachte opbrengsten op jaarbasis bij te houden kunt u nagaan in welk jaar u de investering in zonnepanelen heeft terugverdient. Hierbij trekt u de opbrengsten per jaar van de onkosten af.


Als u een voorbeeld van de terugverdientijd van zonnepanelen wilt zien kunt u deze op de volgende pagina vinden: ‘’Besparen Verdienen Zonnepanelen’’terugverdientijd zonnepanelen

Partner

Zonnepanelen offerte